Được hình thành từ những năm 2008-2009, VietPromotion không ngừng lớn mạnh và vinh dự trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn và các cơ quan ban ngành trong nước.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Giá trị cốt lõi đó được VietPromotin khắc cốt ghi tâm, là phương hướng để chúng tôi nổ lực mỗi ngày tìm kiếm sản phẩm chất lượng và sáng tạo đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo dựng niềm tin từ khách hàng.

Khách hàng của VietPrint là ai?